Neradni dani i državni praznici u Bosni i Hercegovini

Kada su u Federaciji BiH, Brčko disktriktu i Republici Srpskoj neradni dani i praznici u 2024 godini? Koje dane padaju vjerski i državni praznici?

Neradni dani i državni praznici u Bosni i Hercegovini

Kada su u Federaciji BiH, Brčko disktriktu i Republici Srpskoj neradni dani i praznici u 2024 godini? Koje dane padaju vjerski i državni praznici?

1. i 2. jan

(Praznik)

Nova godina

neradni dani

6. i 7. jan

(Vjerski praznik)

Badnji dan i Božić (pravoslavni)

neradni dani

1. mar

(Praznik)

Dan nezavisnosti (FBiH)

neradni dan

8. mar

(Praznik)

Dan uspostavljanja Brčko distrikta (BČ)

neradni dan

Vaskršnji praznici

(Vjerski praznik)

Veliki petak, Vaskrs i Vaskrsni ponedjeljak (za pripadnike hrišćanske vere)

neradni dani

1. i 2. maj

(Praznik)

Praznik rada

neradni dani

9. maj

(Praznik)

Dan pobjede nad fašizmom

praznuje se radno

Ramazanski Bajram

(Vjerski praznik)

Za pripadnike islamske vjeroispovijesti

neradni dani

Kurban Bajram

(Vjerski praznik)

Za pripadnike islamske vjeroispovijesti

neradni dani

21. nov

(Praznik)

Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (RS)

neradni dan

25. nov

(Praznik)

Dan državnosti (FBiH)

neradni dan

24. i 25. dec

(Vjerski praznik)

Badnji dan i Božić (katolički)

neradni dani


Kratice: BČ (Brčko distrikt), FBiH (Federacija Bosne i Hercegovine), RS (Republika Srpska).

Vjerski i državni praznici u BiH, koji će se obilježavati neradnim danima određuju se Zakonom o praznicima.

  • Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.
  • Vjerski praznici praznuju se po dva dana, prvi i drugi dan praznika, s tim da se pravoslavni Božić i katolički Božić praznuju na Badnji dan i dan Božića.
  • Pravoslavni Veliki petak i katolički Veliki petak praznuju se po jedan dan.
  • Pravoslavci imaju pravo na plaćeno odsustvo i na dan krsne slave.
  • Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / novembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH” 26/2016) utvrđeno je pravo zaposlenika da odsustvuje sa posla četiri radna dana tijekom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće – kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Državni i vjerski praznici u BiH, neradni dani u BiH, praznici u BiH, BiH praznici, slobodni dani u BiH, državni praznici u BiH, vjerski praznici u BiH.